Cosmin Drăgan …omul din spatele unui nume

Absolvent de seminar teologic Creștin Ortodox, licențiat în jurnalism, master in geopolitică, istorie și relații internaționale, doctorand în Științe Politice – Relații Internaționale, Cosmin Drăgan este Președintele fondator al CENTRULUI PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ. Am vrut să vă descopăr cine se află în spatele acestui nume.

1.R.V.: Cum comentezi faptul că toți politicienii români sunt patrioți până la momentul in care trebuie, ca autoritate publică, să se implice în protejarea monumentelor istorice?

C.D.: Sărut mâna stimată colegă!
Prin întrebarea ta deschizi discuția fix acolo unde durerea poporului a cărei parte sunt încă nu s-a vindecat și unde rana nu pare să se închidă tocmai din cauza alegerilor acestuia.Politicienii români, în majoritatea lor, ne-au demonstrat atât în ultimii ani cât și în întreaga perioadă postdecembristă că nu sunt patrioți ci patriotarzi, fapt pentru care nu trebuie să-i acuzăm, ci să-i compătimim, să ne fie milă de ei că nu au reușit să-și trezească identitatea și încă mai rătăcesc urmărind interese mici, personale și de grup.
După momentul al cărei sacralitate aceștia nu o înțeleg, cel al depunerii jurământului, ba chiar recent am observat cu toții că unii dintre ei își modifică jurământul după bunul plac, sau mai bine zis, după reaua voință, acești fii ai speranței românilor, având identitatea adormită, aleg să-și urmeze falsa identitate, împrumutată de la grupul de interese strict financiare care i-a adus la putere, iar de cele mai multe ori un astfel de grup nu dorește promovarea reală a identităților culturale, cei care împărtășeșc falsele identități împiedicând, deseori, promovarea acestora. În România avem exemple nenumărate, atât în prezent cât și în trecut, în anii ’80 când Nicolae Ceaușescu a distrus străzi întregi pline de clădiri de patrimoniu cultural pentru a-și îndeplini un visul hegemonic al Casei Poporului din care astăzi mulți din cei care vremelnic o ocupă se văd ca fiind stăpâni și nu ceea ce ar trebui să fie, umili slujitori ai intereselor poporului român așa cum ne-a relatat Marcu în Evanghelia sa Vorbele Mântuitorului: „Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă.”

2. R.V.: Ce consideri că ar trebui făcut pentru trezirea și cultivarea spiritului patriotic în rândul tinerilor?

C.D.: Tinerii sunt averea vie a oricărui neam și pentru noi, tinerii români sunt asemenea, ei sunt propășirea în veacuri a neamului românesc, către ei trebuie să ne orientăm cea mai importantă parte a atenției, a tuturor, de la vladică la opincă, și de la esența neamului, reprezentată de țăranii români, la cei mai instrăinați identitar, cum spuneam, la politicieni.
Fiecare dintre noi, în locul său și prin priceperea sa, este de folos să înțeleagă că doar tinerii, desigur, crescuți în valorile identitare și spirituale ale poporului român, bine educați și înțelept sfătuiți, pot reprezenta mai mult decât speranța, însăși înfăptuirea idealului sfânt al națiunii române, UNIREA. Trezirea identității în care sălășluiește spiritul patriotic, iubirea de înaintași, de pământul sacru al neamului lor, de cultură și de tot ceea ce cuprinde aceasta, nu o poate face cineva, ea este un atribut individual, noi, ceilalți, trebuie să sprijinim, iar cei mai înțelepți dintre noi trebuie să îi îndrume pe calea regăsirii identității și pe drumul manifestării ei în Adevăr.

3. R.V.: Cu ce gând ai înființat CENTRUL PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ?

C.D.: CENTRUL PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ reprezintă, pentru mine, o parte din drumul manifestării identității mele în Adevăr. M-am născut, știu și simt dintotdeauna că acestui popor îi aparțin, acestei multimilenare culturi și, bineînțeles, Grădinii Maicii Domnului, cum cu dreptate a grăit Sfântul Papă Ioan Paul al Doilea când a vizitat România. Desigur, am respectat și voi respecta întotdeauna identitățile culturale ale tuturor națiunilor lumii, și idealul Unirii a cărei horă am stilizat-o în sigla CCI, reprezintă însuşi idealul păcii poporului meu, al păcii lăuntrice a fiecăruia și al păcii tuturor aparținătorilor lui, așadar, pacea este gândul cu care am înființat, alături de bunul meu prieten Alexandru Niculae și de iubitul meu tată, Marian Drăgan, CENTRUL PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ, pacea este dezideratul suprem al CCI, pacea prin cooperare interculturală, pacea cu iubirea de seamăn, căci pacea fără iubire este doar un armistițiu.
Am elaborat obiectivele acestei organizații în scopul diminuării efectelor nocive ale conflictualității și promovarea identităților culturale, naționale, a artei și științei, cunoașterea și promovarea tradițiilor popoarelor și înțelegerea apartenenței la umanitate ca o punte de legătură între oameni și între societăți cu particularități culturale diferite, diverse și unice. Consider că necesitatea creării acestei organizații a apărut ca efect al schimbărilor avute în ultimul deceniu în dialogul internațional ale cărui aspecte conflictuale escaladează culmi periculoase, conflictualitatea manifestându-se la multe niveluri, printre care și la nivel social, fapt datorat și crizelor identitare.

4. R.V.: Cum vezi dezvoltarea CENTRULUI PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ peste 5 ani?

C.D. Doar Dumnezeu știe! Atât eu cât și fiecare dintre colegii mei vom face tot ceea ce considerăm drept și tot ceea ne stă în putință să o dezvoltăm, în primul rând în plan vertical, dar și în plan orizontal. Și, credeți-mă, am cei mai buni colegi, circa 20, dar cei mai determinați! Iar partenerii CCI sunt de excelență, atât ca oameni cât și ca profesioniști în domeniile dumnealor.

5. R.V.: Ce mesaj ai pentru persoanele care sunt interesate să se alăture CENTRULUI PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ?

C.D.: Deschidem cu drag porțile CENTRULUI PENTRU COOPERARE INTERCULTURALĂ oricărei persoane demne și de bune moravuri care își cunoaște identitatea spirituală, națională și culturală și este adept al păcii, de orice naționalitate, rasă, etnie, orientare, viziune, religie și apartenență culturală. Trebuie doar să ne scrie, sau să mă apeleze – numărul meu de telefon este public și poate fi găsit pe pagina mea de Facebook.

6. R.V.: Cum l-ai descrie pe Omul Cosmin Drăgan dacă i-ai fi dușman?

C.D.: Am dușmani? Nu-i recunosc! Dușmănia a adus și aduce război iar dintr-un război nu câștigă nimeni, unii pierd mai mult iar alții mai puțin. Termenul acesta este contrar principiilor mele creștin ortodoxe și ale CCI. De dușmănie nu are nimeni nevoie. De iubire mai ducem lipsă, doar ea ne împlinește ducându-ne în Adevăr.

7. R.V.: Ce sfat i-ai da lui Cosmin Drăgan dacă i-ați fi prieten?

C.D.: Smerenie! Smerenie! Smerenie! …atât.

8 R.V.: Ce sfat dai cititorilor acestui interviu?

C.D.: Hai să dăm mână cu mâna! Doar uniți, doar iubire, în Adevăr ne vom învinge și vom birui, obținând pacea de care avem atâta nevoie în interiorul nostru și pretutindeni în lume.

1.281 Vizualizări